เว็บสล็อตแตกง่าย พบปะการังในพื้นที่เกาะภูเก็ตเริ่มฟอกขาว พบแล้วหลายที่

เว็บสล็อตแตกง่าย พบปะการังในพื้นที่เกาะภูเก็ตเริ่มฟอกขาว พบแล้วหลายที่

รายงานจากกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนา เว็บสล็อตแตกง่าย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.)  ผ่านทาง เฟซบุ๊ก ถึงการสำรวจสถานการณ์ปะการังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 -23  พ.ค.) ที่ผ่านมา ส่า พบการฟอกขาว ในระยะเริ่มแรกของปะการังบางส่วนในพื้นที่เกาะปายุ (ในพื้นที่อ่าวกุ้ง) เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าปะการังบางส่วนประมาณ 5-10% ของปะการังเริ่มมีสีซีดลง และอุณหภูมิน้ำทะเลบางช่วงสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส

โดยรายงานจาก เริ่มพบการฟอกขาวของปะการังตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) จึงได้ทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ชี้แจงถึงมาตรการการเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้น ประกอบด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อม สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายชุมชน 

2. การเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว โดยการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งจากพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งติดตามการฟอกขาวของปะการังโดยเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการ 3. การเผชิญเหตุปะการังฟอกขาว โดยการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของการฟอกขาว และออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาว 4. การดำเนินการหลังการเกิดปะการังฟอกขาวโดยการประเมินผลกระทบและฟื้นฟูแนวปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม

สำหรับปะการังฟอกขาว ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างบริเวณเกาะแอว เกาะไม้ท่อน เกาะโหลน และ เกาะเฮ เบื้องต้นพบว่าเกาะแอว สถานภาพมีแนวปะการังเสียหาย เกาะไม้ท่อนมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ดี เกาะแอวมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง และพบปะการังมีสีซีดจางประมาณร้อยละ 5 -10 และ ชนิดที่ซีดจางส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน Porites

ในขณะที่ปะการังกิ่งเขากวาง (Acropora) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora) และปะการังแผ่นผิวเกร็ดหิมะ(Montipora) ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปกติ โดยสาเหตุที่ปะการังมีสีซีดจางเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ซึ่งจะตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อไป

พนักงาน แต่งชุดดำเข้ายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรม พิจารณาปลดผู้บริหารทีโอที

เมื่อเวลา 11.00 น.  วันนี้ (24พ.ค.) ที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอดิเรก ทิพยมงคล ตัวแทนพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขาสหภาพ TOT พร้อมด้วย พนักงานTOT ประมาณ 10 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เรื่อง ขอให้พิจารณาปลดผู้บริหารที่หน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คือ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที หรือ กจญ. ที่บริหารจัดการ โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทำหน้าที่แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ

นายอดิเรก ทิพยมงคล ตัวแทนพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมายื่นหนังสือดังกล่าวเป็นการยื่นทั่วประเทศ เพื่อต้องการร้องเรียนการทำหน้าที่ของ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที หรือ กจญ. ที่บริหารจัดการ ได้สร้างความเสียหายให้แก่ บมจ.ทีโอที รัฐวิสาหกิจไทยในกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และด้วยเหตุผลของการบริหารงานที่เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาดทำให้ บมจ.ทีโอที ได้รับความเสียหาย ซึ่งตนในฐานะตัวแทนของพนักงาน บมจ.ทีโอที ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาสั่งการให้มีการปลด นายมนต์ชัย หนูสง ออกจากการทำหน้าที่กรรมการผู้จัดใหญ่ บมจ.ทีโอที โดยในขณะนี้ มีพนักงาน ทีโอที จำนวนมากทั่วประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ไม่ต้องการ นายมนต์ชัย หนูสง ทำหน้าที่ กจญ.อีกต่อไป

“ด้วยความหมดศรัทธา ขาดความเชื่อมั่น จะสามารถบริหารจัดการ บมจ.ทีโอที และนำพา บมจ.ทีโอที ให้พ้นปัญหาวิกฤตทางการเงินได้ ทั้งนี้ พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวนมากทั่วประเทศและภูเก็ตไม่เอา กจญ. คนนี้ ด้วยการสวมเครื่องแต่งกายสีดำเป็นสัญลักษณ์ทั่วประเทศ ซึ่งตนเห็นว่า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ และ นายมนต์ชัย หนูสง ทำหน้าที่ กจญ. ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ บมจ.ทีโอที ต่อไป” นายอดิเรก กล่าวในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตรับหนังสือร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ทางศูนย์ดำรงธรรมฯก็ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีทันที สล็อตแตกง่าย